PRO-SET-epoksin käyttö

Toissijainen liimaus

Toissijaisiin liimaustoimiin kuuluu rakenteellisten kalvojen liimaus, kiinnitys tai ylimääräinen kangasvahvistus, pinnoite, suojaus tai kierteytys aikaisemmin kovetettuun tai olemassa olevaan komponenttiin.

Kun komponentti on kovettunut kiinteäksi, komponentin pinta tulee pestä ja hioa (jos se valmistettiin ilman irrotuskangasta) asianmukaisen pinnan luomiseksi mekaanista toissijaista liimausta varten.