PRO-SET-epoksin käyttö

Epoksin kovettumisajan ymmärtäminen

Kovettumisaika tarkoittaa aikaa, jonka epoksiseos vaatii muuttuakseen nesteestä kiinteään muotoon. Oikea kovettumisaika on tärkeää hyvin suoriutuvan hartsi-/koveteseoksen saavuttamiseksi.

Kovetus

PRO-SET-epoksin kovettumisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: käyttöaika, ts. liimausaika tai märkäpinnoituksen aika, (nestemäinen muoto), alustava kovettuminen (geelimäinen muoto) ja lopullinen kovettuminen (kiinteä muoto). Reaktionopeus, näiden vaiheiden kesto ja kovettumisen kokonaisaika vaihtelee ympäristölämpötilan mukaan.

1. Käyttöaika

Käyttöaika on sekoitetun epoksin asennusaika. Se on kovetusajan osa, jossa epoksi sekoittamisen jälkeen pysyy nestemäisessä tilassa ja on työstettävissä. Käyttöajan päättyessä kokoonpanoon voidaan kohdistaa puristusvoimaa viimeisen kerran luotettavan kiinnittymisen saavuttamiseksi.

2. Alustava kovettumisvaihe

Käyttöaika on päättynyt, kun seos siirtyy alustavaan kovettumisvaiheeseen ja geelimäinen koostumus saavutetaan. Voi olla tarpeeksi kovaa muotoiltavaksi viiloilla tai tasoittimilla, mutta liian pehmeää kuivahiottavaksi. Jälkikovetuksen lämmitys voidaan aloittaa, kun seos on saavuttanut alustavan kovettumisvaiheen.

3. Lopullinen kovettumisvaihe

Lopullisessa kovettumisvaiheessa epoksiseos on kovettunut kiinteään muotoon, ja jos sitä ei jälkikoveteta, se kovettuu edelleen seuraavien viikkojen aikana huoneenlämmössä. Jälkikovetus korkeissa lämpötiloissa lyhentää PRO-SET®-epoksien lopullista kovettumisvaihetta ja se vaaditaan komponentteihin, jotka vaativat parhaat lämpöominaisuudet.

Kovettumisajan hallinta

Useat tekijät vaikuttavat kovettumisaikaan ja niitä voidaan säätää kovetusajan ja käyttöajan pidentämiseksi vaatimuksiesi mukaisesti.

1. Kovetetyyppi

Kaikki hartsi-/koveteyhdistelmät läpäisevät samat kovettumisvaiheet eri nopeuksilla. Valitse kovete, joka tarjoaa sopivan käyttöajan suoritettavaan tehtävään käyttöympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. PRO-SET-kovetteet voidaan myös sekoittaa toisiinsa mukautettua seosta ja  välikovettumisaikaa varten.

2. Sekoitettu määrä

Kun hartsi ja kovete sekoitetaan yhteen, tuloksena on eksoteminen (lämpöä tuottava) reaktio. Suurempi määrä sekoitettua epoksia luo enemmän lämpöä ja sen käyttöaika sekä kokonaiskovettumisaika on lyhempi. Pienemmät epoksimäärät luovat vähemmän lämpöä suuriin eriin nähden ja niiden kovettumisajat ovat pitemmät. Siksi paksumpi liitos, paksumpi laminaatti tai epoksikerros kovettuu nopeammin kuin ohut kerros.

3. Astian muoto

Tietyn epoksimäärän tuottama lämpö voidaan haihduttaa kaatamalla seos suuremman pinta-alan omaavaan astiaan (esim. kaukaloon), jolloin sen käyttöaika pitenee. Koska sekoitettu epoksi kovettuu nopeammin sen ollessa sekoitusastiassa, mitä nopeammin seos siirretään toiseen astiaan tai käytetään, sitä pitempi on seoksen käyttöaika.

4. Lämpötila

Lämpöä voidaan käyttää epoksiin tai poistaa epoksista käyttö- ja kovettumisaikojen lyhentämiseksi tai pidentämiseksi. Tämä voi olla erityisen edullista, kun asennetaan erittäin suuria tai monimutkaisia komponentteja, jotka vaativat maksimaalisen käyttöajan ja minimaalisen lopullisen kovettumisajan. Varmista, että ymmärrät täysin lämmityksen ja jäähdytyksen vaikutukset muotissa ennen näiden tekniikoiden käyttöä.

Lämpötilan tärkeys epoksia kovettaessa

Keskisuurta lämpöä voidaan käyttää hartsiin ja kovetteeseen ennen sekoittamista epoksin käyttöajan lyhentämiseksi. Vastaavasti lämpöä voidaan poistaa kaukalosta kylmälaatikolla käyttöajan pidentämiseksi. Suuriin toimenpiteisiin on saatavilla kyllästyskoneita vesijäähdytteisillä rullilla käyttöajan pidentämiseksi.

Kun epoksi on käytetty, lämpö voidaan poistaa pinnoitteesta tai asennuskohteesta puhaltimella epoksin käyttöajan pidentämiseksi. Kiinnitys voidaan suunnitella käyttöajan pidentämiseksi ja kovettumisajan lyhentämiseksi. Kiinnitys voidaan toteuttaa upotetulla putkella.

Asennuksen aikana muotin läpi pumpattu viileä vesi poistaa lämmön laminaatista, jolloin käyttöaika pitenee. Kun epoksi on käytetty, laminaatin kovettumista voidaan nopeuttaa pumppaamalla kuumaa vettä tai höyryä muotin läpi.

Asennukseen sovellettu keskisuuri lämpö (kuumailmapistooli tai lämpölamppu) lyhentää epoksin kovettumisaikaa. Lämpöä voidaan käyttää heti asennuksen suorittamisen jälkeen, mutta lämpöä tulee usein käyttää vasta sitten, kun epoksi on saavuttanut alustavan kovettumistason. Kun lämmität epoksia, joka ei ole saavuttanut sen alustavaa kovettumisvaihetta, sen viskositeetti laskee ja epoksi valuu tai laskee pystypintoja pitkin.

Joissakin prosessointitehtävissä liian aikaisin tapahtuva lämmitys voi pienentää laminaatin hartsipitoisuuden hyväksymättömälle tasolle. Jos lämmität huokoisia materiaaleja sisältäviä osia (puu tai alhaisen tiheyden omaava ydinmateriaali), seurauksena voi olla alustan kaasun poistuminen.

Kun huokoisen materiaalin ilma laajenee ja menee kovettuvan epoksin läpi, kovettuneeseen epoksiin voi muodostua kuplia tai reikiä. Käytettiin kovettumisajan hallitsemiseen mitä toimenpiteitä tahansa, käytön ja asennuksen huolellisen suunnittelun avulla voit maksimoida epoksiseoksen käyttöiän.

Jälkikovetus: kovettuneen epoksin lujuuden parantaminen

Hartsi-/koveteyhdistelmät saavuttavat erinomaisen kovettumisasteen useimmissa sovelluksissa kovetuksen tapahtuessa ainoastaan huoneenlämmössä. Hartsi-/koveteyhdistelmät LAM-251-HT-kovetteella vaativat jälkikovetuksen korkeassa lämpötilassa optimaalisten fyysisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Jälkikovetus on epoksilaminaatin kontrolloitua lämmitystä—kun se on saavuttanut tai ylittänyt alustavan kovetusvaiheen—kovettuneen epoksin fyysisen lujuuden ja lämpöominaisuuksien parantamiseksi. Kaikki PRO-SET-hartsi/koveteyhdistelmät omaavat suurimmat mahdolliset kovettumisominaisuudet, jotka voidaan saavuttaa vain jälkikovettamalla laminaatti vähimmäistavoitelämpötilaa suuremmassa lämpötilassa.

Kukin hartsi-/koveteyhdistelmä omaa ​​kohdelämpötilat (vähimmäistavoitelämpötilaa suuremmat), joiden avulla laminaatti saavuttaa 100 %:sti sen potentiaaliset kovettumisominaisuudet. Jokainen alueen tavoitelämpötila omaa vastaavan vähimmäisviiveajan. Korkeammat tavoitelämpötilat vaativat lyhyemmät viiveajat—alhaisemmat kohdelämpötilat vaativat pitemmät viiveajat.

Suurimpia ominaisuuksia ei saavuteta, jos todellinen jälkikovetuslämpötila on alueen vähimmäislämpötilaa pienempi. Vaikka jälkikovetuslämpötila olisi vähimmäiskohdelämpötilaa pienempi, useimpien hartsi-/koveteyhdistelmien ominaisuudet kuitenkin paranevat.

Määritä jälkikovetuslämpötila hartsi-/koveteyhdistelmälle komponentin haluttujen fysikaalisten ominaisuuksien mukaan, tai laitteiston kohdelämpötilan saavuttamisen tai säilyttämisen rajojen mukaan. Lämpöisku voi aiheuttaa laminaattiin virheitä. Nosta lämpötilaa hitaasti tämän välttämiseksi ja varo ylittämästä maksimikohdelämpötilaa.