PRO-SET-epoksin käyttö

Jälkikovetusajat

Jälkikovetuskaaviot vaihtelevat hartsi-/koveteyhdistelmän, laminaatin haluttujen fyysisten ominaisuuksien ja jälkikovetuslaitteistojen kohdelämpötilan saavuttamis- ja ylläpitokyvyn mukaan.

Laminaatin lämpötilaa nostetaan hitaasti jälkikovetuksen aikana jälkikovetuksen kohdelämpötilaan, jota ylläpidetään tietyn aikaa, minkä jälkeen lämpötila lasketaan huoneenlämpöön.

Kovetus suuressa lämpötilassa voidaan aloittaa heti laminaatin asettamisen jälkeen varotoimia noudattamalla. Huomaa, että kovettumaton epoksi kuumenee, siitä tulee nesteistä ja se voi valua pystysuuntaisista laminaateista tai johtaa joissakin prosesseissa heikompaan hartsin ja kuidun suhteeseen. Paksummissa laminaateissa jälkikovetuksen lämpö sekä kovettuvan epoksin suuren massan aiheuttama eksoterminen lämpö voi olla niin suuri, että se vahingoittaa laminaattia tai muottia. Tämän vuoksi jälkikovetus tulee aloittaa sen jälkeen, kun epoksi on saavuttanut alustavan kovettumisvaiheen huoneenlämmössä.

Jälkikovetuksen kohdelämpötila määritetään yleensä haluttujen mekaanisten tai lämpöominaisuuksien mukaan, mutta se voidaan määrittää myös jälkikovetuslaitteiden rajoituksien mukaan, tai ydinmateriaalin tai muotin jälkikovetuksen lämmönkestävyyden avulla.

Vaikka jälkikovetuksen suositellut vähimmäislämpötilat voivat olla matalammat, 60–82 °C on tehokkain lämpötilaväli PRO-SET®-epoksien jälkikovettamiseen (poikkeaa LAM-251-HT-kovetteen käytöstä). Kohdelämpötila määrittää suurimmat mahdolliset ominaisuudet, jotka hartsi-/koveteyhdistelmä voi saavuttaa. Suurin ominaisuuksien parannus tapahtuu 8 tunnin sisällä, pieni parannus voi kestää jopa 16 tuntia.

Lämpötilan nousun nopeus määrittyy laminaatin paksuuden mukaan. Paksu laminaatti voi vaatia viivesyklin, jotta lämpötila normalisoituisi koko laminaatissa. Ydin voi eristää osan laminaatista, jolloin kyseinen osa on keskimääräistä lämpötilan nousua jäljessä. Tarkkaile lämpötilaa komponentin eri paikoista jälkikovetuksen aikana termoelementtejä käyttäen.

Nosta laminaatin lämpötilaa kontrolloidusti niin, että laminaatin lämpötila ei ylitä laminaatin epoksin lämpöominaisuuksia. Epoksi kovettuu edelleen laminaatin kuumentamisen aikana. Lämpötilan nousun tulee olla riittävän hidas, jotta ylimääräinen epoksi voi kovettua ja epoksin termiset ominaisuudet laminaatin lämpötilan yli. Jos laminaatin lämpötila ylittää epoksin lämpöominaisuudet, pinta voi vääristyä tai laminaatti voidaan läpäistä.

Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi lämpöiskut jälkikovetuksen aikana:

1. Nosta lämpötilaa huoneenlämmöstä 8–11 °C tunnissa.

2. Jokaisen 22 °C lämpötilan kasvun yhteydessä kyseistä lämpötilaa on ylläpidettävä vielä tunnin ajan, jotta sisälaminaatin lämpötilat tasoittuvat. Jatka lämpötilan nostamista 8–11 °C tunnissa.

3. Jatka tätä sykliä, kunnes saavutat jälkikovetuksen kohdelämpötilan.

4. Ylläpidä kohdelämpötilaa vähintään 8 tunnin ajan (poikkeaa LAM-251-HT-kovetteen käytöstä). Komponentin fyysiset ja lämpöominaisuudet paranevat edelleen, kunnes potentiaaliset ominaisuudet saavutetaan 100 %:sti. Alhaisemmat kohdelämpötilat vaativat pitemmät jälkikovetusajat 100 % saavuttamiseksi.

5. Laske lämpötilaa 8 – 11 °C tunnissa.

6. Ylläpidä lämpötilaa 35 °C kahden tunnin ajan normalisoinnin mahdollistamiseksi.

7. Sammuta lämpö ja anna jäähtyä huoneenlämpötilaan. Tätä kaaviota suositellaan kevyemmän laminaatin kovettamiseen. Lämpötilan nousun nopeutta tulee laskea muoteissa, tulpissa ja raskaissa laminaateissa. Suosittelemme rakentamaan testipaneeleja viimeistellyistä laminaateista ihanteellisen jälkikovetussyklin määrittämiseksi. Testilaminaattiin integroidut termoparin johdot mittaavat lämpötilaviivettä jälkikovetuksen aikana.