PRO-SET-epoksin käyttö

Jälkikovetus muoteissa

Komponentit jälkikovetetaan yleensä muotissa, jossa ne laminoitiin. Muotin vääristyminen voidaan estää varotoimilla.

Kun muotit altistuvat toistuvalle käytölle, ne tulee jälkikovettaa suuremmassa lämpötilassa kuin lopullinen komponentti. Tämän ansiosta osa voidaan jälkikovettaa muotissa muotin HDT-arvoa pienemmässä lämpötilassa, jolloin muotin, muotin pinnan tai komponentin vääristyminen vältetään komponentin jälkikovetuksen aikana.

Muottien rakentamiseen käytetyt tulpat tulee jälkikovettaa suurimmissa lämpötiloissa kuin muotti, jotta tulpan tai sen pinnan vääristyminen vältetään muotin jälkikovetuksen aikana. Tarkista tulppien tasaisuus jälkikovetuksen jälkeen ja tasoita tarvittaessa ennen muotin valmistamista.