PRO-SET-epoksin käyttö

Jälkikovetuksen lämmitystavat

Jälkikovetettu PRO-SET®-epoksi voidaan lämmittää monella eri tavalla. Mikä niistä sopii parhaiten komponentteihisi ja työympäristöösi?

Jälkikovetustekniikat vaihtelevat komponentin ja muotin koon, rakennettavien komponenttien määrän tai tilassa ja laitteistoissa saatavilla olevien resurssien mukaan. Jos resursseja on saatavilla, jälkikovetuksen ominaisuuksien paras hallinta saavutetaan täysin eristetyllä sähkö- tai kaasu-uunilla tai öljylämmittimellä.

Säteilylämmittimiä, jotka tuottavat pitkän aallon infrapunasäteilyä, voidaan käyttää komponentin kuumentamiseen ilman koteloa. Tätä jälkikovetustekniikkaa käytetään usein suurissa komponenteissa, kun tila on rajallinen tai kun rajoitettu tuotanto ei mahdollista koteloiden käyttöä korkeiden kulujen vuoksi. Lämpötilaa tarkkaillaan pintaan asennetuilla lämpömittareilla ja lämmittimet sijoitetaan uudelleen komponenttiin tarpeen mukaan yleistä jälkikovetusta varten.

Varoitus: Lämpötilan muutosta on vaikeaa hallita tarkasti ja tasaisen kohdelämpötilan ylläpitäminen on vaikeaa säteilylämmitystä käyttäessä. Laminaatin fyysiset ominaisuudet eivät tällöin välttämättä ole tasaiset. Tämä tekniikka voi johtaa myös laminaatin läpäisyyn suuremmassa määrin.