PRO-SET-epoksin käyttö

Parhaiden tuloksien saavuttaminen PRO-SET-tuotteella

Niin pienet kuin suuretkin valmistajat voivat suorittaa laadunvarmistuksen PRO-SET-epoksien tasaisen hyvän suorituskyvyn takaamiseksi.

Tällä sivulla käsitellään seuraavat aiheet:

  • Yleiset ratkaistut PRO-SET®-ongelmat
  • Oikean sekoitussuhteen määrittäminen
  • Optimaalisen epoksisuhteen ja kovuuden saavuttaminen kovuusmittarilla
  • Huolellinen sekoitus mekaanisella sekoittimella
  • Epoksin kovettumisen lämpötilavaikutuksien kompensoiminen

Yleiset ratkaistut PRO-SET-ongelmat

Suurin osa epoksijärjestelmien käyttöä koskevista ongelmista johtuu joko virheellisestä sekoitussuhteesta tai huonosti sekoitetusta hartsi- ja koveteseoksesta. Kun kyseiset komponentit annostellaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan hyvin, tulokset ovat todennäköisesti tasaiset ja laadukkaat.

Pienemmässä määrin ongelmat voivat johtua myös lämpötilavaihteluiden riittämättömästä kompensoimisesta. On tärkeää ymmärtää, miten lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa epoksin kovettumiseen ja miten niihin voidaan vastata.

Oikean sekoitussuhteen määrittäminen

PRO-SET-pumput on tarkoitettu hartsin ja kovetteen annosteluun oikeassa suhteessa PRO-SET-vakioyhdistelmissä. Suosittelemme tarkistamaan pumpun suhteen usein oli käytössä mikä tahansa annostelujärjestelmä. Voit käyttää asteikolla varustettuja astioita annostellun määrän tarkistamiseen tai vaakaa suhteen tarkistamiseksi painoon nähden. Jos suhde ei ole käytettyjen tuotteiden hyväksyttävällä välillä, korjaa ongelma ennen toimenpiteiden jatkamista.

Tarkista suhde uudelleen aina kun kovettumisongelmia havaitaan.  Suosittelemme, että pumpun suhteet tarkistetaan tuotantoyksiköissä säännöllisesti.

Optimaalisen epoksisuhteen ja kovuuden saavuttaminen kovuusmittarilla

Kukin hartsi-/koveteyhdistelmä saavuttaa optimaaliset käyttö-, kovettumis- ja mekaaniset ominaisuudet tietyssä sekoitussuhteessa. Jos todellinen sekoitussuhde poikkeaa tästä suhteesta, hartsijärjestelmän fyysiset ominaisuudet heikentyvät suhteen poiketessa hyväksyttävästä arvovälistä.

Tarkista epoksin kovettuminen ASTM D-2240 -menetelmällä kumin ominaisuuksiin—kovuusmittarin kovuus. Tämä menetelmä on suositeltava laadun varmistamiseksi, ei määrityksien määrittämiseksi. Tämä testi suoritetaan kovuusmittarilla D-asteikkoa käyttäen. Neula painetaan kovettuneeseen epoksinäytteeseen ja vastus kirjataan ilmaisimeen. Kovuusmittarit ovat saatavilla teollisilta tavarantoimittajilta.

Voit käyttää mitä tahansa vaatimuksien ASTM D-2240 mukaista mittaria. Jotkin hartsin valmistajat määrittävät Barcol-kovuuslukemat. Meidän mielestämme D-asteikon kovuusmittari on kuitenkin herkempi kuin Barcol-testauslaite ja se sopii paremmin epoksin testaamiseen. Valitettavasti ei ole suoraa tapaa muuttaa arvoja D-asteikolta Barcol-asteikkoihin.

On usein hyvä idea valmistella erityinen laadunvarmistusnäyte testausta varten ja säilyttää kovettuneen epoksin laadunvarmistusnäytteet tulevia käyttöjä varten. Se voi olla niinkin helppoa kuin sekoitetun epoksin osan kaataminen muottiin tai sopivaan astiaan.

Merkitse näyte ja koveta se hanketta vastaavissa olosuhteissa. Voi olla riittävää tarkistaa kovuus suoraan rakennusosasta, kunhan olemassa on riittävän suuri tasainen alue kovuusmittarin käyttöä varten.

Täysin kovettunut epoksinäyte osoittaa D-asteikon kovuusarvon 81-90. Jos näyte ei ole kovettunut riittävän aikaa, sen kovuusarvo on pienempi. Jos kovuusarvo ei kuitenkaan kasva kohtuullisen ajan kuluttua, useita eri syitä siihen on tutkittava. Lämpötila voi olla liian alhainen, jotta epoksi kovettuisi oikein, epoksi on voitu sekoittaa virheellisessä suhteessa, tai sitä ei ole välttämättä sekoitettu perusteellisesti, jolloin materiaalissa voi olla suhteesta poikkeavia kohtia.

Huolellinen sekoitus mekaanisella sekoittimella

Kun sekoitat suuria epoksieriä mekaanisella sekoittimella, astian sivut ja pohja on tärkeää kaapia huolellista sekoitusta varten.

Epoksin kovettumisen lämpötilavaikutuksien kompensoiminen

Alhaiset lämpötilat voivat pidentää käyttöaikaa, kovettumisaikaa ja hartsin viskositeettia. Jos hartsin viskositeetti on suurempi alhaisten lämpötilojen vuoksi, pumppujen annostelu voi poiketa suhteesta. Erittäin paksun hartsin ja kovetteen huolellinen sekoittaminen voi olla vaikeampaa. Myös kankaan kostutus erittäin paksulla epoksilla voi olla vaikeampaa. Pitemmän kovettumisajan vuoksi epoksi voi altistua helpommin vahingoille, jos puristuspaine poistetaan liian aikaisin.

Suuremmat lämpötilat lyhentävät käyttöaikaa, kovettumisaikaa ja hartsin viskositeettia. Rakentajan on arvioitava huolellisesti työskentelyolosuhteet, tehtävän suuruus sekä työntekijöiden määrä oikeaa hartsi-/koveteyhdistelmää valitessa.